FFIT Cymru – Soffa i 5k i Ddysgwyr

Ffit Cymru 2020 - Soffa i 5K | SaySomethingInWelsh

About the show

Dilynwch gynllun Soffa i 5K trwy wrando ar bodlediad FFIT Cymru gydag ein harbenigwr ffitrwydd, Rae Carpenter sydd wedi ei greu yn arbennig ynghyd â Say Something in Welsh ar gyfer unigolion sy'n llai rhugl yn y Gymraeg.

Follow FFIT Cymru's Sofa to 5k plan with our fitness expert, Rae Carpenter - created with Say Something in Welsh for less fluent Welsh speakers.

Episodes

 • Episode 21: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W7 RH3

  April 7th, 2020  |  1 hr 23 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Dyma ddiwrnod olaf y cynllun rhedeg, ac felly ceisiwch wella eich amser o gwblhau'r pellter.
  Today is the last day of the sofa to 5K plan so try and improve your time.

 • Episode 20: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W7 RH2

  April 7th, 2020  |  1 hr 1 min
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Ar ôl llwyddo i redeg 5K, eich her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter.
  After running the 5K your challenge now is to improve your time.

 • Episode 19: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W7 RH1

  April 7th, 2020  |  1 hr 12 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Ar ôl llwyddo i redeg 5K, eich her nawr yw gwella eich amser o gwblhau'r pellter.
  After running the 5K your challenge now is to improve your time.

 • Episode 18: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W6 RH3

  April 7th, 2020  |  1 hr 2 mins
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Eich her heddiw yw i redeg am 20 munud a cerdded am 1 munud a rhedeg heb stopio nes eich bod chi wedi cwblhau pellter o 5K.
  Your challenge today is to run for 20 minutes, walk for 1 minute then run without stopping until you've completed the 5K.

 • Episode 15: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W5 RH3

  April 7th, 2020  |  32 mins 19 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 17: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W6 RH2

  April 7th, 2020  |  39 mins 56 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Eich her heddiw yw i redeg mor bell ac y gallwch mewn 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd eto.
  Your challenge today is to run as far as you can in 15 minutes, walk for 1 minute then repeat once again.

 • Episode 16: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W6 RH1

  April 7th, 2020  |  34 mins 39 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Eich her heddiw yw i redeg mor bell ac y gallwch mewn 15 munud, cerdded am 1 munud ac ailadrodd eto.
  Your challenge today is to run as far as you can in 15 minutes, walk for 1 minute then repeat once again.

 • Episode 14: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W5 RH2

  April 7th, 2020  |  35 mins 28 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Fyddwch chi'n rhedeg am 12 munud heddiw a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hynny 2 gwaith cyn gorffen gyda 5 munud o redeg.
  Today you'll be running for 12 minutes and walking for 2 minutes. Repeat this twice before running for 5 minutes.

 • Episode 13: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W5 RH1

  April 7th, 2020  |  31 mins 54 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw fyddwch chi'n rhedeg am 9 munud a'n cerdded am 1 munud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today you'll be running for 9 minutes and walking for 1 minute. Repeat this 3 times.

 • Episode 12: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W4 RH3

  April 7th, 2020  |  32 mins 19 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today, you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 11: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W4 RH2

  April 7th, 2020  |  31 mins 14 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today, you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 10: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W4 RH1

  April 7th, 2020  |  32 mins 19 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Pythefnos i fynd nes eich her 5K, felly gwthiwch ymlaen i redeg am 8 munud a cherdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today, you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 9: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W3 RH3

  April 7th, 2020  |  32 mins 19 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today, you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 8: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W3 RH2

  April 7th, 2020  |  32 mins 23 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw, fe fyddwch chi'n rhedeg am 8 munud a'n cerdded am 2 funud. Gwnewch hyn 3 gwaith.
  Today, you'll run for 8 minutes and walk for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 7: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W3 RH1

  April 7th, 2020  |  29 mins 17 secs
  5k, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running

  Heddiw, fyddwch chi'n rhedeg am 7 munud a cherdded am 2 funud. Gwnewch hynny 3 gwaith.
  Today, you'll be running for 7 minutes and walking for 2 minutes. Repeat this 3 times.

 • Episode 6: Soffa i 5K i Ddysgwyr : W2 RH3

  March 27th, 2020  |  26 mins 18 secs
  5k, couch, fit, fitness, health, healthy, jog, jogging, run, running, soffa, to

  Rhedeg am 5 munud heddiw a cherdded am 3 munud. Gwnewch hynny 3 gwaith.
  Run for 5 minutes and walk for 3 minutes. Repeat 3 times.